Dr. Anurup Bansod's Clinic

#79, Sudarshan Nagar, New Narsala Road, Landmark: Near Gajanan Temple.
Narsala, Nagpur

Doctors

Dr. Anurup Bansod

(BAMS)

Ayurveda

9 year(s) experience

Fees Rs.40

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Njavarakizhi
  • Vasthi
  • Sirovasthi
  • Sirodhara
  • Udwarthanam
  • Abhyangam
  • Nasyam