Dr. Anjali's Clinic

L.B.Shashri Road, Lokmanya Nagar, Sadashiv Peth, Landmark: Lane Beside kaka Halwai Shop.
Sadashiv Peth, Pune

Doctors

Dr. Anjali Phalke

(BHMS)

Homoeopath

15 year(s) experience

Fees Rs.500

MON - SAT : 10:00 AM - 07:00 PM