Dr Amulya Shetty

phoenix hospital padma nagar chikuwadi
Borivali West, Mumbai

Doctors

Dr. Amulya Shetty

(MD - Psychiatry)

Geriatric Psychiatrist, Psychiatrist

3 year(s) experience

Fees Rs.1000