Dr. Ajay Sharma's Clinic

RZ-354/3, Mohan Nagar, Old Pankha Road. Landmark: Opp. SBI ATM.
Sagarpur, Delhi

Doctors

Dr. Ajay Sharma

(BAMS)

Ayurveda

18 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 10:00 AM - 07:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Njavarakizhi
  • Udwarthanam
  • Sirovasthi
  • Kizhi
  • Lepanam
  • Nasyam