Dr Abhinav Muthe Clinic

#13 jaimangal Society Samartha Nagar
Mahatma Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Abhinav Muthe

(BAMS)

Ayurveda

22 year(s) experience

Fees Rs.80

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 10:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Nadi Pariksha
  • Health Checkup
  • Gastritis Treatment
  • Hair Loss Treatment