Dhanvantri Clinic

#B/13, Thakordvar Society, Spinning Mill Landmark: Near Laxman Nagar Cross Road
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. Rajesh Khtrani

(BAMS)

Ayurveda

6 year(s) experience

Fees Rs.30

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Njavarakizhi
  • Nasyam