Dhanvantri Clinic

#18, Manahar Plot, Rajkot Manahar, Landmark: Opp. Rashtriya Shala.
Rajkot Manahar Plot, Rajkot

Doctors

Dr. Prataprai Joshi

(BSAM)

Ayurveda

39 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:00 PM

All Services
  • Skin Tag Treatment
  • Weight Loss Diet Counseling
  • Nadi Pariksha
  • Gastritis Treatment