Dhanvantri Clinic

#18, Manahar Plot, Rajkot Manahar, Landmark: Opp. Rashtriya Shala.
Rajkot Manahar Plot, Rajkot

Doctors

Dr. Prataprai Joshi

(BSAM)

Ayurveda

39 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
  • Skin Tag Treatment
  • Weight Loss Diet Counseling
  • Nadi Pariksha
  • Gastritis Treatment