Dhanvantari Clinic

#2, Building No. 152, Ekta CHS, Nayadu Colony,Ghatkopar East. Landmark: Near Police academic ground.
Ghatkopar East, Mumbai

Doctors

Dr. Shruti S. Haldankar

(BAMS)

Ayurveda

6 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Ayurvedic Surgery
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Nasyam
 • Abhyangam
 • Kizhi
 • Snehapanam
 • Lepanam