Dhanvantari Ayuerved Clinic

#5, 1st Floor, Patil-nikam Apt. Opt S T Colony, Gangapur Road, Landmark: Above Hotel Krishnavijay.
Sawarkar Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Sunil Deshmukh

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Abhyangam
  • Vasthi
  • Nadi Pariksha
  • Hair Loss Treatment