Dhanvantari Ayuerved Clinic

#5, 1st Floor, Patil-nikam Apt. Opt S T Colony, Gangapur Road, Landmark: Above Hotel Krishnavijay.
Sawarkar Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Sunil Deshmukh

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Abhyangam
  • Vasthi
  • Nadi Pariksha
  • Hair Loss Treatment