Bhargav Clinic

#1, Swaminarayan Nagar, Varachha Road, Landmark: Near Gitanjali Petrol Pump.
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. Vinod Patel

(BAMS)

Ayurveda

27 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Sirovasthi
  • Abhyangam
  • Kizhi
  • Snehapanam
  • Nasyam
  • Arthritis Management
  • Ayurvedic Massage
  • Migraine Treatment
  • Nadi Pariksha