Bharadwaj Clinic

#2161, Satpur Colony Satpur, Landmark: Near Saptasrungi Temple.
Satpur Township, Nashik

Doctors

Dr. Yogesh Surse

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 11:00 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Udwarthanam
  • Nadi Pariksha