Bhagini Samaj Medical Trust

112-122 Hira Bhavan, Raja Ram Mohan Road, Prarthana Samaj
Charni Road, Mumbai

Doctors

Dr. Dhvani Shah (PT)

(BPTh/BPT)

Physiotherapist

2 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 04:00 AM - 06:00 PM