Bansal Hospital & Research Centre

No. 17, Janak Puri 1, Imliwala Phatak, Barkat Nagar. Landmark: Near Vidhan Sabha.
Barkat Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Ajay Bansal

(MBBS)

General Physician

0 year(s) experience

Fees Rs.250

MON - SAT : 10:30 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 08:00 PM