Bansal Hospital

B-106, Jan Path, Shyam Nagar, Landmark: Near Dana Pani Resturant.
Shyam Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Taru Chhaya

(MBBS, MS - Obstetrics & Gynaecology)

Gynecologist, Gynecologist/Obstetrician, Obstetrician

29 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - SAT : 10:00 AM - 12:30 PM, 06:00 PM - 08:00 PM