Bansal Ayurveda Clinic

Jaipuria's Sunrise Greens, Zirakpur
Landmark :Near Reliance Fresh
SAS Nagar, Mohali

Doctors

Dr. Ruchi Bansal

(BAMS)

Ayurveda

5 year(s) experience

Fees Rs.100

SUN : 09:00 AM - 01:00 PM

MON - SAT : 03:00 PM - 07:00 PM