Balaji Hospital

#40/1, JJ.R.Nagar Main Road, K.H.Ranganath Colony, Vijayanagar, Landmark: Sandarshini Hotel.
Vijayanagar, Bangalore

Doctors

Dr. Surekha

(MBBS, D.M.C.H, USG- Diploma)

23 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM