Ayuved Clinic

Shakti Vihar
Landmark :Near Hotel Savera
Satna Semaria Chowk, Satna

Doctors

Dr. Ganesh Prasad

(BAMS)

Ayurveda

3 year(s) experience

Fees Rs.500

MON - SAT : 12:00 AM - 09:00 PM