Ayushri Hospital

Shivaji Chowk, Pimprigaon,Pune, Landmark: Janta Hotel.
Kalewadi, Pune

Doctors

Dr. Santosh V Mengaje

(BAMS)

Ayurveda

8 year(s) experience

Fees Rs.100

SUN - SAT : 10:00 AM - 10:00 PM