Ayush Ayurved Clinic

#103, Minakshi Building,Bhodve Chowck, Ravet, Landmark : Near Ojas Hospital.
Ravet, Pune

Doctors

Dr. Rahul Vani

(BAMS)

Ayurveda

12 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 09:00 AM - 01:30 PM, 05:30 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Njavarakizhi
  • Sirovasthi
  • Nasyam