Ayurved Niketan & Panchakarma Treatment Centre

Plot 37/D-8, Pratik CHS, Landmark: Yashodhan Bus Stop.
Thane West, Thane

Doctors

Dr. Rajesh H Potdar

(BAMS, Certificate in Child Health (CCH), CGO, Diploma in Yoga)

Ayurveda

19 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 11:00 AM - 01:00 PM, 07:00 PM - 09:00 PM

All Services
 • Yoga
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Kizhi
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Piles Treatment (Non Surgical)