Ayur Chaithanya Ayurveda Clinic

#5, 1st Cross, Garden Villas, Maruthi Nagar, Nagarbhavi, Landmark: Near Nagarbhavi Circle, Opp. Deccan Appartments.
Nagarbhavi, Bangalore

Doctors

Dr. Srinivasa N

(BAMS)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.100

SUN : 08:00 AM - 12:00 PM

MON, WED - FRI : 08:00 AM - 08:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Njavarakizhi
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Sirovasthi
  • Udwarthanam
  • Abhyangam
  • Nasyam
  • Kizhi
  • Snehapanam