Ashadip Clinic

#221/222, Shakti Vijay Society Landmark: Near Nana Varachha Gam
Nana Varachha, Surat

Doctors

Dr. Sunil Patel

(BAMS)

Ayurveda

21 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 10:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Sirovasthi
  • Nasyam