Aryan Clinic

SHA-6/186-C2, Shree Nagar, Pahariya, Sarnath, Varanasi City, Landmark: Near Sarnath Stupa.
Saranath, Varanasi

Doctors

Dr. Anil Kr.Singh

(BAMS)

Ayurveda

14 year(s) experience

Fees Rs.60

MON - SAT : 10:00 AM - 07:00 PM

All Services
  • Sirodhara
  • Abhyangam
  • Kshar Sutra
  • Hair Loss Treatment