Arya Hospital, Jaipur

#24, Chetak Marg, Landmark: Nr. J K Loan, Jaipur City, Jaipur - 302003
Jaipur, Jaipur

Doctors

Dr. Sadhna Arya

(MBBS, MS - Obstetrics & Gynaecology)

Gynecologist, Gynecologist/Obstetrician

0 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 05:30 PM - 08:00 PM