Arya Aushadhi Pharma Mumbai Pvt Ltd

#1 ,Sane Residency ,Ram Mandir Road, Babhainaka,.
Borivali, Mumbai

Doctors

Dr. Meghavi Shah

(BAMS)

Ayurveda

8 year(s) experience

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM

Dr. Soumya V Kunder

(BAMS)

Ayurveda

10 year(s) experience

MON - SAT : 05:00 PM - 08:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Udwarthanam
  • Abhyangam
  • Nasyam
  • Arthritis Management
  • Obesity Treatment
  • Beauty Enhancement
  • Herbal Steam Bath
  • Shirodhara
  • Detoxification