Arogya Clinic

Launga Kheda, Vrindavan Yojna, Telibagh, Landmark: Near Pal Traders.
Arjunganj, Lucknow

Doctors

Dr. Satish Kumar

(BAMS)

Ayurveda

5 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 05:30 PM - 09:00 PM

All Services
 • Pizhichil
 • Ayurvedic Surgery
 • Panchakarma
 • Udwarthanam
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Njavarakizhi
 • Sirovasthi
 • Kizhi
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Nadi Pariksha
 • Lepanam