Antra Hospital

#7, Kha-28, Jawahar Nagar, Jawahar Nagar, Jaipur, Landmark: Near Mama Ka Hotel.
Jawahar Nagar, Jaipur

Doctors

Dr. Rekha Jain

(MBBS, MS - Obstetrics & Gynaecology)

Gynecologist, Gynecologist/Obstetrician, Obstetrician

20 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 10:00 AM - 12:00 PM