Amrut Ayurved Clinic & Panchakarma Center

Shop No 14, Shanti Plaza, Landmark: Vadgaon Phata, Vadgaon Budruk, Sinhagad Road.
Vadgaon Budruk, Pune

Doctors

Dr. M.H. Patel

(BAMS, P.G.P.P, D.Y.A)

Ayurveda, Alternative Medicine

11 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 09:30 PM

All Services
 • Yoga
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Ayurvedic Surgery
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Piles Treatment (Non Surgical)