Akshaya Eye Hospital

Kothapeta, Vijayawada, Bhavanipuram, Landmark: Near China Market.
Bhavanipuram, Vijayawada

Doctors

Dr. Kola Vijaya Shekar

(MBBS, MS - Ophthalmology, MCh - Burns & Plastic Surgery)

Ophthalmologist/ Eye Surgeon, Ophthalmologist

33 year(s) experience

Fees Rs.200

MON - SAT : 07:30 PM - 09:30 PM

All Services
  • Canaloplasty
  • Corneal Surgery
  • Eye Muscle Surgery
  • Eyelid Surgery
  • Orbital Surgery
  • Oculoplastic Surgery