Akshar Health Care

#6, Om Tirupati Balaji Corner, Patel Chawk, Kothariya Ring Road, By Pass Road, Landmark: Near Tapasi Hotel.
Rajkot Bhaktinagar, Rajkot

Doctors

Dr. Jayesh Dengda

(BHMS)

Homoeopath

7 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM