Ajay Health Clinic

WZB12, Mukerjee Park, Chokhandi
Landmark :Near Raj Cinema
Tilak Nagar, Delhi

Doctors

Dr. Ajay Pal Singh

(BAMS)

Sexologist, Ayurveda

9 year(s) experience

Fees Rs.500

SUN - SAT : 09:00 AM - 09:00 PM