Agasti Ayurved

8/1, Sai Vihar Building, Gulab Nagar Chowk
Landmark :Next To Gulab Nagar Lane
Dhankawadi, Pune

Doctors

Dr. Priyadarshani A. Kadus

(BAMS, MD- Panchkarma, Ph.D Panchakarma)

Ayurveda

16 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - SAT : 07:30 PM - 09:00 PM

All Services
 • Yoga
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Kizhi
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Infertility Evaluation / Treatment