Advanced Dental Care

Shop Number 7, Aru Vihar, Fursungi
Landmark :Opposite Akshara Hospital
Bhekari Nagar, Pune

Doctors

Dr. Prasanna Holkar

(BDS)

Dental Surgeon, Dentist

2 year(s) experience

Fees Rs.100