AD Clinic

AD Clinic, Landmark : Lakshmi Venkateshwara Medicals, Magadi Main Road, Vishwaneedam Post, Sunkadakatte, Bangalore - 560091
Sunkadakatte, Bangalore

Doctors

Dr. Taranum Riyaz

(DOMS)

17 year(s) experience

Fees Rs.30

SUN - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM