Acharya Shriram Sharma Arogya Kendra

Prajna Vihar, Keshadurapal Kushaleshwar Keonjhar. Landmark: Near Union Bank of India
Keshudurapal, Kendujhar

Doctors

Dr. Shanta Kumar Panda

(BAMS)

Ayurveda

5 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - FRI : 05:00 PM - 09:00 PM

SAT : 05:00 PM - 08:00 PM