Aastha Clinic

Katargam, Landmark: Near Ankur School.
Katargam, Surat

Doctors

Dr. Vijay L.Prajapati

(BAMS)

Ayurveda

14 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 10:00 PM

All Services
  • Njavarakizhi
  • Udwarthanam
  • Sirovasthi
  • Kizhi
  • Abhyangam
  • Yoniprakshalanam