Aastha Clinic

#111, Sai Sagar, Row House. Landmark: Opp. Bhavana-1.
Godadara, Surat

Doctors

Dr. Pratik J.Sukhadia

(BAMS)

Ayurveda

5 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 04:30 PM - 09:30 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Ayurvedic Surgery
  • Panchakarma
  • Njavarakizhi
  • Sirodhara
  • Vasthi