1% Off
Sensodyne Soft Toothbrush

SENSODYNE SOFT TOOTHBRUSH

packet of 1 Toothbrush
Rs.49.50 Rs.50.00
1% Off
Sensodyne Fresh Gel

SENSODYNE FRESH GEL

tube of 150 gm Toothpaste
Rs.197.01 Rs.199.00
1% Off
Sensodyne Rapid Relief Toothpaste

SENSODYNE RAPID RELIEF TOOTHPASTE

tube of 80 gm Toothpaste
Rs.158.40 Rs.160.00
1% Off
Sensodyne Sensitive Toothbrush With 14gm Toothpaste Free

SENSODYNE SENSITIVE TOOTHBRUSH WITH…

packet of 1 Toothbrush
Rs.44.55 Rs.45.00
1% Off
Sensodyne Fresh Mint Mouth Wash

SENSODYNE FRESH MINT MOUTH…

bottle of 500 ml Mouth Wash
Rs.460.35 Rs.465.00
1% Off
Sensodyne Fresh Mint Toothpaste

SENSODYNE FRESH MINT TOOTHPASTE

tube of 130 gm Toothpaste
Rs.168.30 Rs.170.00
1% Off
Sensodyne Herbal Multi Care Toothpaste

SENSODYNE HERBAL MULTI CARE…

tube of 70 gm Toothpaste
Rs.123.75 Rs.125.00
1% Off
Sensodyne Fresh Gel

SENSODYNE FRESH GEL

tube of 70 gm Toothpaste
Rs.103.95 Rs.105.00
1% Off
Sensodyne Deep Clean Toothpaste

SENSODYNE DEEP CLEAN TOOTHPASTE

tube of 40 gm Toothpaste
Rs.69.30 Rs.70.00
1% Off
Sensodyne Rapid Relief Toothpaste

SENSODYNE RAPID RELIEF TOOTHPASTE

tube of 40 gm Toothpaste
Rs.89.10 Rs.90.00
1% Off
Sensodyne Expert Toothbrush

SENSODYNE EXPERT TOOTHBRUSH

packet of 1 Toothbrush
Rs.99.00 Rs.100.00
1% Off
Sensodyne Repair & Protect Toothpaste

SENSODYNE REPAIR & PROTECT…

tube of 80 gm Toothpaste
Rs.198.00 Rs.200.00
1% Off
Sensodyne Whitening Toothpaste

SENSODYNE WHITENING TOOTHPASTE

tube of 70 gm Toothpaste
Rs.123.75 Rs.125.00
1% Off
Sensodyne Deep Clean Toothpaste

SENSODYNE DEEP CLEAN TOOTHPASTE

tube of 70 gm Toothpaste
Rs.123.75 Rs.125.00
1% Off
Sensodyne Fresh Mint Toothpaste

SENSODYNE FRESH MINT TOOTHPASTE

tube of 75 gm Toothpaste
Rs.113.85 Rs.115.00
1% Off
Sensodyne Repair & Protect Toothpaste

SENSODYNE REPAIR & PROTECT…

tube of 100 gm Toothpaste
Rs.207.90 Rs.210.00
1% Off
Sensodyne Fresh Mint Toothpaste

SENSODYNE FRESH MINT TOOTHPASTE

tube of 40 gm Toothpaste
Rs.69.30 Rs.70.00
1% Off
Sensodyne Repair & Protect Toothpaste

SENSODYNE REPAIR & PROTECT…

tube of 70 gm Toothpaste
Rs.173.25 Rs.175.00
1% Off
Sensodyne Fresh Gel

SENSODYNE FRESH GEL

tube of 130 gm Toothpaste
Rs.168.30 Rs.170.00
1% Off
Sensodyne Fresh Gel

SENSODYNE FRESH GEL

tube of 75 gm Toothpaste
Rs.113.85 Rs.115.00